Doneren:

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Er zijn echter kosten voor publiciteit en ICT ondersteuning.

Wilt U de stichting financieel ondersteunen,
dan kunt U een bedrag keuze overmaken op
het onderstaan bankrekeningnummer o.v.v.
"Bijdrage SBBE".

ING Bank:    NL15 INGB 0009 5949 90