800px Jo van Gogh Bonger, by Woodbury and PageEen motie van de VVD in de gemeente Gooische Meren is woensdagavond 10 juni met grote meerderheid aangenomen. Her college moet nu onderzoeken of de villa van Jo Bonger behouden kan blijven en monumentale bescherming kan krijgen.


Klik hier voor een scan van het hele artikel.145559W.C. Bauer, W. Kromhout, H.J.M. Walenkamp, K.P.C. de Bazel en J.L.M. 
Lauweriks vormden de kern van het Genootschap 
'Architectura et Amicitia'. Deze vijf architecten hebben in de decennia voor en na de eeuwwisse
ling een beslissende invloed op 
de hervormingspogingen in de architectuur waarmee het genootschap geschiedenis 
maakte.

De petitie om villa Eikenhof tot beschermd monument te maken en voor sloop te behouden is ONLINE gegaan.

Hans Roelofsen, vz. SBBE musicus , artistiek leider Tindalsatichting
Rudolf Geel, secretaris SBBE, schrijver en neerlandicus
Ton Koopman, bestuurslid SBBE, musicus en dirigent Amsterdam Baroque Orchestra Choire
Karel Loeff, architectuur historicus, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Christian Pfeiffer, PR medewerker Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Adriaan Branderhorst voorzitter a.i. Bussumse Historische Kring
Jan Vollers vz Tussen Vecht en Eem
Herman Pleij, historicus
Peter Brusse schrijver, journalist
Yvo Niehe, TV-maker
Bas Heijne essayist columnist NRC
Wim Pijbes, kunsthistoricus
Josien van Gogh, de Vincent van Gogh Stichting
Emilie Gordenker, directeur Van Gogh Museum
Hans Luijten, biograaf Jo van Gogh-Bonger
Patrick Timmermans, directeur-bestuurder Erfgoed Brabant
Paul Rem, kunst- en architectuurhistoricus
Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum
Jan Rudolph de Lorm, directeur Singer Laren
Marianne Versteegh, Kunsten ‘92
Marlo Reeders, directeur Nationale Monumentenorganisatie, Stichting Nederland Monumentenland
Kees-Jan Dosker, voorzitter Goois Natuur Reservaat
Michiel Korthals, em. professor filosofie WUR

 

Klik hier om de petitie te steunen.

 

SAM 8324

 

Alles voor VincentInmiddels zijn er biografieën verschenen in de VS en in Nederland, over Johanna Bonger zonder wie Vincent van Gogh niet wereldberoemd zou zijn geworden. Het behoud van het culturele erfgoed lijkt, als er miljoenentekorten zijn, niet meer tot de kerntaken van de fusiegemeente Gooise Meren te behoren. In Bussum zijn echter voor de fusie met Naarden en Muiden al veel zaken de Raad van State gepasseerd waarover later gezegd werd dat het anders had gemoeten. Er is, zoals wij uit ervaring weten, nogal wat mis gegaan met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Het lijkt alsof het duurbetaalde Beeldkwaliteitsplan uit 1985 in een la is verdwenen en de criteria van wat passend is in het beschermde dorpsgezicht Het Spiegel totaal is vergeten.