Daarom trekken wij, de "Stichting Behoud Bussums Erfgoed", de "Bond Heemschut", de "Vrienden van het Spiegel", de "Bussumse Historische Kring" en het "Van Gogh Museum" gezamenlijk ten strijde tegen de lakse aanpak (*zie het artikel Gemeente blundert met vergunning d.d. 27 mei G&E ) van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed van de gemeente Gooise Meren, die kennelijk instemt met de sloop van de villa Jo Bonger a.d. Regentesselaan 39 in Bussum.

Johanna Bonger, behoort in feite tot de Bussumse canon. 'Terug naar de Natuur’ was het motto van de romantische beweging in de 19e eeuw. Welgestelde burgers ontvluchten de cholera epidemie die in de grote steden in de zeventiger jaren om zich heen greep. Na de opening van de Oosterspoorlijn in 1874 lieten zij huizen bouwen in het bosrijke Bussum (Bosheem). Geïnspireerd door het in 1854 gepubliceerde boek 'Walden or Life in the woods’ van Henry Thoreau stichtte de psychiater/schrijver Frederik van Eeden de kolonie 'Walden' op een landgoed aan de Nieuwe ’s Gravelandseweg in Bussum. Beroemde "Tachtigers" als Karel Alberdingk Thijm (pseudoniem Lodewijk van Deysel), Herman Gorter, Willem Kloos en de schilder Jan Veth gingen er wonen, er kwamen hotels, een renbaan, het fraaie Concertgebouw Concordia en daarmee werd Bussum een trekpleister vooir welvarende forensen en kunstenaars.

Juist in deze tijd van milieuvervuiling en klimaatproblemen is dat thema Terug naar de Natuur, nu ecologie en duurzaamheid, opnieuw actueel. De gemeente Gooise Meren kan alleen dezelfde omgevingswaarden herkrijgen zoals in de "belle epoque" als de raadsleden en B & W terdege kennis nemen van het culturele erfgoed. De architect Willem Bauer heeft o.a. de villa Eikenhof voor Jo Bonger en De Maerle (rijksmonument) aan de Nw. ’s Gravelandseweg 77 ontworpen, die nog herinneren aan het Walden van Frederik van Eeden. Laren (de eerste gemeente met beschermd dorpsgezicht dankzij Jan Hamdorf) en Naarden hebben hun centra beter beschermd dan Bussum. Er is in Bussum vaak geblunderd en daarom alle reden om voor het materiële en immateriële erfgoed op de bres te staan. Nu dan eerst voor de Villa Eikenhof van Jo van Gogh- Bonger. Wij roepen alle inwoners van Gooise Meren op de Petitie te ondertekenen.